Без рубрики

Առաջին տպավորություններ

Մենք այս երեք օրում շրջեցինք կրթահամալիրով , ծանոթացել ենք ուսուցիչների հետ, բացեցինք մեր սեփական բլոգները , նաև ուսուցիչները ծանոթացրեցին մեզ կրթահամալիրի ծրագրի և բաժինների հետ հատկապես գեղարվեստի բաժիններին։

Без рубрики

Իմ մասին

Ես Նարեկն եմ։ Ապրում եմ Երեևանում։ Եկել եմ հ․174 հիմնական դպրոցից ։ Եկել եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր որպեսզի սովորեմ աշխատել տեսախցիկով, ինչպես նաև տիրապետել մոնտաժի և ֆոտոշոփի։