Գրականություն

Եղիշե Չարենց, տրոլետ, սոնետ, ռուբայաթ, գազել

Տրիոլետ

Տրիոլետի առաջին տողը նույնությամբ կրկնվում է իբրև չորրորդ և յոթերորդ տողեր, իսկ երկրորդ տողը՝ իբրև ութերորդ տող։ Համապատասխանաբար բանաստեղծությունը ունի ընդամենը երկու հանգ, որոնք կրկնվում են չորսական անգամ։

17-րդ դարի ֆրանսիական պոեզիայից տրիոլետի ձևն անցավ մյուս գրականություններին։ Օգտագործվել է հատկապես 20-րդ դարի սկզբի բանաստեղծների կողմից։

Եղիշե Չարենցի տրիոլետներից

Այսօր Ձեր մատները, տիկի՛ն

Այսօր Ձեր մատները, տիկի՛ն,
Նման են հեռու մի հուշի.
Մաղում են կապույտ մի փոշի,
Այսօր Ձեր մատները, տիկին։
Հին բույրն եմ զգում ես կրկին,
Հին բույրը անցած, ուրիշի,—
Այսօր Ձեր մատները, տիկի՛ն,
Նման են հեռու մի հուշի…

Աղբյուր

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D6%80%D5%AB%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D5%BF

Սոնետ

Սոնետ (իտալերեն՝ sonettosonare — հնչել), բանաստեղծության կառուցման կայուն ձևերից մեկը։ Բաղկացած է 14 տողից՝ սկզբում երկու քառատող (կատրեն) և վերջում երկու եռատող (տերցետ)։

Եղիշե Չարենցի սոնետներից՝

Ես ինչպե՞ս Ձեզ չսիրեմ։ — Դուք արվեստ եք ու հոգի։
Օ, կարելի՞ է արդյոք պրոֆիլը Ձեր չսիրել։
Ով երգ ունի իր սրտում ու սովոր է գեղեցկի՝
Նա պարտավոր է Ձեզ բյուր, հազար սոնետ նվիրել։

Դուք այնպես մե՜ղմ եք խոսում։ Երբ Դուք կարդում եք, տիկի՜ն,
Ձեր շրթունքները գունատ նմանվում են հասմիկի։
Եվ Ձեր աչքերը, գիտե՞ք, առանց ներքին կրակի,
Լուսաշող են՝ Ձեր կրծքի քարերի պես թանկագին։

Իսկ երբ ականջ եմ դնում ես Ձեր թեթև քայլերին —
Թվում է ինձ, թե նոքա տրիոլետներ[1] են երգում

Եվ այդ երգով հմայված՝ սիրտս տխրում է լռին։
Եվ Դուք գիտե՞ք, որ սիրուց հիվանդացած իմ հոգում
Ես միշտ լսում եմ թեթև, թավ թրթիռներ ջութակի —
Երբ համբուրում եմ ես Ձեր բարակ մատներն ապակի։

Աղբյուր

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%BF

Ռուբայաթ

Ռուբայի (հոգնակի թվով՝ «ռուբայաթ» — քառյակ), պարսկա-արաբական պոեզիայում քառատող ավարտուն բանաստեղծություն, առավելապես խոհական-փիլիսոփայական բնույթի։ Դասական քառյակի մեջ հանգավորվում են առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերը, իսկ երրորդը մնում է ամուրի՝ անհամգ։

Եղիշե Չարենցի ռուբայաթ

Ռուբայաթ I

Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս – բայց ամե՛ն վայրկյան դու ա՜յլ ես.

Անցյալ է դառնում քո ներկան – ու ամե՛ն վայրկյան դու ա՛յլ ես.

Բայց ներկան քո – հու՛նտ է գալիքի` մեռնելով – նա սնում է գալիքը,

Եւ այսպես — տևում ես դու երկար,- ու ամե՛ն վայրկյան դու ա՜յլ ես:

Աղբյուր

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%A1%D5%B5%D5%AB

Գազել

Գազել, ղազալի (արաբերեն/պարսկերեն՝ غزل, թուրք.՝ gazel), բանաստեղծության կայուն ձև, բաղկացած է մի քանի երկտող տներից(բեյթերից), որի մեջ առաջին տան զույգ և մնացած տների երկրորդ տողերի վերջնամասերը կրկնվում են, իսկ դրանց նախորդող բառերը ներքին հանգ են կազմում։

Եղիշե Չարենցի գազել

Ի՜նչ տրտում են զանգերը…

Ի՜նչ տրտում են զանգերը, քո՜ւյր, մայրամուտի,—
Զանգերը թաց ու ցողաբո՜ւյր մայրամուտի…

Ահա կույսերը գնում են աղոթելու.
Սգահանդես, տրտում թափոր մայրամուտի…

Լուսամփոփի պես կախվել է երկինքը բիլ
Հոգուս վրա — օ, սո՜ւրբ անդորր մայրամուտի…

Աղբյուր

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%AC

Անգլերեն

Gerund and infinitive

Put in the infinitive or the -ing form of the verb in brackets.

1.I was overjoyed seeing you at the party.
2.The nuclear station is not likely to blow up although it may shut down.
3.Janice was sad to see such poverty when she visited India.
4.It’s possible to work all day without being disturbed.
5.You are free to leave any time you want to.
6.You should be able to practise singing every day.
7.Scientists are hoping to discover a new chemical element.
8.I don’t mind people asking me questions.
9.He works too slowly to be any use to me.
10.He can ‘t stand waiting for other people.
11.I guess there is no point sitting around here any longer.
12.The lemonade was cool enough for us to drink.
13.Please stop interputting me when I am trying to explain something.
14.I’ve forgotten to buy flowers for my girlfriend’s birthday
15.I simply can’t afford to waste time trying to explain this to you.
16.The thief admitted entering the house but says he didn’t take anything.
17.I don’t really fancy spending my holidays in Spain.
18.I apologised to her but she refused to accept it.
19.He offered to help me to repair my motorcycle.
20.Why does John keep writing to you?

Complete the sentences with either the infinitive or -ing form.
1. It is difficult to find a place to park in this town.
2. Peter prefers driving rather than travelling by train.
3. It’s time to clean this kitchen.
4. She was sitting in her armchair watching television.
5. I can’t help falling in love with you.
6. I’ve given up trying to communicate with John.
7. There is no point to spend too long on the individual questions.
8. She used to say she would return to her job when the children grew up.
9. If you put off explaining it to her, then it will only become worse.
10. Many dream of winning the lottery so that they never have to work again.

Complete the report by putting the verbs in the correct form, using ing or to.

Swimmer abandons Channel swim
James Forsyth has decided to abandon his second attempt at
swimming the English Channel after breaking his ankle in a
cycling accident. His decision to postpone this attempt came after a two
week holiday mountainbiking in Majorca with his wife. His first attempt
was also unsuccessful and he is unlikely being back training for quite a few
months. He said in a recent interview that he had not yet decided whether
to try one more time, but denies losing total interest in
the project. ‘I aim to raise money for a local charity’ he explained. He
continued by saying that if he could manage to find theime, he would do a lot more charity work.